Služby

Držíme se své vize, že odpady nejsou to poslední, co zbyde. Znovu oživení a použití odpadů si žádá moderní technologie a pečlivé zpracovávání. Jsme tady pro všechna odvětví, která souvisí s produkcí odpadu.

odpady

Nakládání s odpady

údržba

Údržba komunikací

stavby

Demolice, zemní práce, recyklace

hmf

Nástavby – prodej – servis

Nakládání s odpady

Každá firma, podnikatel, živnostník produkuje ze své činnosti různý charakter a množství odpadů. Naši poradci v odpadovém hospodářství vám díky svým zkušenostem a legislativní připravenosti mohou nabídnout službu na míru v různých odvětvích a rozsahu. Zajišťujeme také komplexní odpadové hospodářství, které zahrnuje optimalizaci technického, logistického, legislativního i personálního řešení. Splňuje všechny zákonem dané povinnosti původce odpadu a zároveň vám přináší ekonomicky přínosná řešení.

IMG_2436

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Odvoz odpadů
 • Separace odpadů
 • Optimalizace sběru
 • Legislativní poradenství

Údržba komunikací

Údržba pozemních komunikací se netýká pouze obcí a měst, ale i takových subjektů jako nákupních středisek, čerpacích stanic, areálů firem a všech podobných, které provozují účelové komunikace. Dle zajištění veřejného přístupu se i na ně může vztahovat zákon o jejich údržbě.

Většina provozovatelů účelových komunikací má však osobní zájem zajišťovat zmírnění závad a sjízdnost těchto ploch už kvůli případě vzniklým škodám.

zametač

S čím Vám můžeme pomoci?

 • letní i zimní údržba
 • opravy komunikací
 • převoz a manipulace těžkých břemen

Demolice, zemní práce, recyklace

Stavební odpad nabízí různé možnosti zpracování. V daném čase může přinášet odlišné alternativy zpětného využití jednotlivých složek nebo jeho odstranění. Proto se tímto sektorem zabýváme zvlášť a nabízíme vždy aktuálně nejvýhodnější řešení – jak po stránce zpracování a recyklace, tak vzhledem k místu využití nebo odstranění odpadu.

Přijímáme všechen stavební a velkoobjemový odpad, jako je beton, cihla, asfalt, kameniva, strusky, písky, zeminu apod.

stavba

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Realizace komplexních demoličních a zemních prací
 • Odvoz a odstranění odpadu
 • Recyklace

Nástavby – prodej – servis

V rámci skupiny SMOLO, která zajišťuje komplexní služby v nakládání s odpady, údržbě komunikací a při demolicích a zemních pracích, využíváme mnoho typů hydraulických nakládacích systémů. Díky našim bohatým zkušenostem a znalostem vzniklo specializované servisní středisko, které nabízí kvalitní a ověřené značky včetně profesionálního a proškoleného personálu.

Smolo-5346_WEB

S čím Vám můžeme pomoci?

 • nákup
 • montáž
 • servis
 • revize