Demolice, zemní práce, recyklace

Mezi jednu z našich specializací, patří realizace komplexních demoličních a zemních prací, včetně mobilní recyklace stavebních odpadů přímo na stavbách, v místech demolic a v těžbě.

Stavební odpad nabízí různé možnosti jeho zpracování. Může rovněž přinášet odlišné alternativy zpětného použití různých složek odpadu nebo jeho odstranění. Proto se tímto sektorem zabýváme zvlášť a nabízíme vždy aktuálně nejvýhodnější řešení – jak po stránce zpracování a recyklace, tak vzhledem k místu využití nebo odstranění odpadu.

stavba

Nabízíme služby:

Odvoz a odstranění odpadu

Disponujeme moderní svozovou technikou i pro přepravu dle ADR. V případě potřeby, zajistíme dopravu nákladními auty z místa stavby, do místa zpracování nebo odstranění odpadu. Díky širokému spektru vozového parku, jsme schopni obsluhovat například:

  • nákladními auty s přívěsy nebo návěsy
  • velkoobjemové kontejnery typu ABROLL, MSTS, MULDA, případně jiného typu o objemu 3-30 m3
  • velkoobjemové klecové kontejnery typu ABROLL, případně jiného typu

Přijímáme všechen stavební a velkoobjemový odpad, jako je beton, cihla, asfalt, kameniva, strusky, písky, zeminu apod.

Recyklace

Provádíme zpracování odpadu drcením a tříděním na požadovanou zrnitost, s cílem zpětného použití ve stavbách. Činnosti zajišťujeme v místě výskytu odpadu, tedy na stavbách, nebo v zařízeních k tomuto účelu určených. Výstupní materiály splňují požadavky certifikovaných stavebních výrobků.

Disponujeme moderní technikou, mezi niž patří:

  • kolové nakladače Liebherr L 576 XPower®, Stage IV
  • mobilní třídič McCLOSKEY R155,
  • mobilní čelisťový drtič ATLAS COPCO PC1055j

Čelisťový drtič ATLAS COPCO PC1055j
Čelisťový drtič ATLAS COPCO PC1055j

Mobilní třídič McCOSKEY R155
Mobilní třídič McCLOSKEY R155

LIEBHERR L 576 XPower®
LIEBHERR L 576 XPower®