Města a obce

Rozvíjíme kvalitu života v obcích Moravskoslezského kraje nejen v oblasti odpadového hospodářství. S našimi obchodními partnery spolupracujeme i na kulturních a zájmových aktivitách. Spolupráci s městy a obcemi chápeme jako inspiraci pro oboustranný inovativní rozvoj.

 • vlastní řešení koordinujeme se systémem odpadového hospodářství obcí, možnostmi jejich finančního rozpočtu, velikostí a dalšími výchozími parametry
 • spolupracujeme s profesionály na dotační tituly a hledáme další způsoby při financování optimálních řešení klientů
 • díky zkušenostem usnadňujeme zapojování klientů do systému zpětného odběru
 • hledáme cesty, které jsou o krok napřed vůči chystané legislativě
město

Sběr a odvoz komunálního odpadu

Obměnou vozového parku zvyšujeme technickou úroveň našich služeb tak, aby byly na úrovni nejvyšších evropských standardů.

Služby, které nabízíme:

 • Pravidelné svozy obvykle probíhají u směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a bioodpadů v místech, kde jsou celoročně rozmístěny příslušné nádoby či kontejnery
 • Individuální svozy probíhají na základě vzájemné dohody, obvykle formou krátkodobého přistavení velkoobjemových kontejnerů.

Součástí našich služeb je především:

 • komplexní řešení nakládání s odpady
 • separace odpadů včetně poskytnutí nádob
 • sběr a odstranění nebezpečného a velkoobjemového odpadu
 • přistavování velkoobjemových kontejnerů
 • likvidace černých skládek

Separovaný sběr

Technické služby

 • poskytujeme nádoby, případně kontejnery, na jednotlivé druhy odpadu
 • provádíme pravidelné či individuální svozy
 • provádíme dotřídění separovaného odpadu v našich zařízeních
 • přistavujeme velkoobjemové kontejnery
 • poskytujeme nádoby, případně kontejnery na bioodpad, svoz probíhá sezónně
 • individuálně provádíme sběr a odstranění nebezpečného odpadu
 • zajišťujeme sběrné dvory

V oblasti technických služeb zajišťujeme:

  • úklidové práce na komunikacích (letní a zimní údržba komunikací)
  • čištění komunikací