Údržba komunikací

Údržba pozemních komunikací se netýká pouze obcí a měst, ale i takových subjektů jako nákupních středisek, čerpacích stanic, areálů firem a všech podobných, které provozují účelové komunikace. Dle zajištění veřejného přístupu se i na ně může vztahovat zákon o jejich údržbě.

Většina provozovatelů účelových komunikací má však osobní zájem zajišťovat zmírnění závad a sjízdnost těchto ploch už kvůli případě vzniklým škodám.

zametač

Nabízené služby:

 • Letní údržba
 • Zimní údržba
 • Oprava komunikací
 • Převoz a manipulace těžkých břemen

Nabízené služby

Správa a udržba komunikací je jednou z našich čtyř specializací.

Zahrnuje

 • Letní údržbu – strojní i ruční čištění vozovek, chodníků, parkovišť, firemních ploch apod.
 • Zimní údržbu – úklid sněhu, posyp komunikací
 • Opravu komunikací – frézování povrchů, opravy výtluků asfaltováním, betonováním
 • Převoz a manipulace těžkých břemen

Technika

 • Malý multifunkční stroj pro letní i zimní údržbu
 • Velký multifunkční stroj vybaven čelním nakladačem, tří bodovým závěsem, komunální hydraulikou, návěsem s nosičem kontejnerů Abroll
 • Kolový nakladač s doplňkovým vybavením jako fréza, sněhová radlice atd.
 • Vozidlo s hydraulickou rukou vybavenou háčkem, paletovými vidlemi a nakladačem
 • Vibrační tandemový válec a vibrační deska pro hutnění