Skupina SMOLO

Jsme vaší domácí, jedinou českou a ryze regionální společností, která se zabývá odpadovým hospodářstvím, údržbou komunikací, demolicemi a zemními pracemi.

Zajišťujeme komplexní služby v celém procesu nakládání s odpady. Předcházíme vzniku odpadu, zajišťujeme svoz odpadu a přípravu pro jeho opětovné využití, zabýváme se recyklací odpadu, jeho dalším využitím a odstraněním.

Skupina SMOLO se skládá z několika samostatných obchodních jednotek.

SMOLO Services s.r.o. se primárně zaměřuje na odpadové hospodářství v oblasti průmyslových odpadů.

SMOLO Třinec s.r.o. se primárně zaměřuje na svoz a odstraňování odpadů v třineckém regionu a údržbu komunikací.

SMOLO Recycling s.r.o. je specialistou na demolice, zemní práce a recyklaci stavebního odpadu. 

SMOLO HB s.r.o. se věnuje skládkování odpadů.

SMOLO Hydraulics s.r.o. provádí montáže, servis a revize hydraulických nástaveb. Výhradní zástupce dánské značky HMF.

Skupina se věnuje také výzkumu a vývoji v oblasti využívání odpadů, spolupracuje s odbornými a neziskovými partnery ve snaze o co nejvyšší využití odpadů a energií z odpadů.