SMOLO

Jsme vaše domácí, ryze regionální a česká firma zabývající se odpadovým hospodářstvím v Moravskoslezském kraji. Naše služby pojímají všechny druhy odpadů v celém cyklu odpadového hospodářství, klademe důraz na využívání a znovu užívání odpadů. Rozvíjíme stabilní, solidní a dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky.

icon_sluzby_firmy

Firmy a podnikatelé

 • odvoz odpadu
 • separace odpadu
 • optimalizace sběru
 • legislativní poradenství
icon_sluzby_stavebni

Stavební firmy

 • odvoz a odstranění odpadu
 • recyklace
 • legislativní poradenství
icon_sluzby_mesta

Města a obce

 • sběr a odvoz komunálního odpadu
 • separovaný sběr
 • technické služby
icon_sluzby_suroviny

Druhotné suroviny

 • prodej surovin

Moravskoslezský kraj je náš domov

mapa-názvy_03

Sídlo naší firmy je v Třinci, naše pobočky a koncová zařízení najdete napříč celým Moravskoslezským krajem. To nám umožňuje efektivně, dle vašich představ a požadavků obsluhovat území celého kraje.

Aktuálně

13Oct
kotulova-drevenka

Při rekonstrukci Kotulovy dřevěnky nezůstalo nic ladem

Jedna z nejstarších dochovaných staveb na Těšínsku, Kotulova dřevěnka v Havířově, je díky nedávné rekonstrukci opět v dobré kondici. Při rekonstrukci doškové střechy se navíc podařilo v maximální míře a ekologicky využít odpadový materiál. Výsledkem je obnovená funkčnost dřevěnky. Rekonstrukci prováděla společnost Šmíra print, pro kterou jsme zajistili využití odpadů. Sláma i smrkové šindele z rekonstruované střechy se uplatnily jako […]
06May
legislativa

Nová legislativa v odpadovém hospodářství

V rámci našich služeb (odvoz a odstranění odpadu) vás chceme informovat o dvou povinnostech, které vám, jakožto původci odpadu, nově vznikají na základě novelizace vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (novela vyšla ve Sbírce zákonů pod č.83/2016 Sb.) Od 1.6.2016 platí nové označování nebezpečných odpadů a nová forma identifikačního listu nebezpečného odpadu […]

Naši vybraní klienti